Mukana 15 nuorta

Toukokussa 2017 mukaan Monni Online -hankkeeseen haki yli 20 nuorta. Mukaan valittiin 15 sellaista perusopetuksen päättövaiheen oppilasta, joiden arveltiin hyötyvän toiminnasta eniten. Opinnot alkoivat elokuussa yhteisellä tapaamisella… Read more ”Mukana 15 nuorta”

Advertisement