Hankkeessa hyödynnetään uudella tavalla sulautuvaa oppimista (blended learning), jossa digitaaliset ja lähiopetuksen oppimisympäristöt yhdistyvät oppimista palvelevaksi kokonaisuudeksi. Verkko- tai etäopiskelumahdollisuuksia tarvitsevalle oppilaalle räätälöidään hänen tarpeisiinsa soveltuva opiskelukokonaisuus. Tämä kirjataan ensimmäisessä tapaamisessa laadittavaan henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan.

Opiskelussa voidaan hyödyntää mm. omasta lähikoulusta saatavaa opetusta ja tukea (esim. erityisopettajan opetus kotona/koulussa), yhteisöllistä verkko-opiskelua hyödyntäen etäyhteyksiä sekä verkko-oppimisympäristön tarjoamia oppimateriaaleja ja opintokokonaisuuksia.

Pilotoinnin aikana hankkeen työntekijät vastaavat jokaisen hankkeeseen mukaan valitun oppilaan yksilöllisen oppimissuunnitelman laadinnasta ja seurannasta ja ovat yhteydessä oppilaisiin henkilökohtaisten ja pienryhmäohjausten tiimoilta.

Otavan Opiston nettiperuskoulu tarjoaa mukana opiskelevien oppilaiden käyttöön Muikku-oppimisympäristön palveluineen. Muikun sisältöihin voit tutustua tästä. Otavan Opisto järjestää myös verkkovälitteistä aineenopetusta sekä nonstopkursseina että ryhmäkursseina.

Yhteydenpito oppilaisiin tapahtuu mm. Adobe Connect-verkkoneuvotteluohjelman, pikaviestimien sekä tapaamisten avulla. Hankkeessa mukana olevat oppilaat säilyvät lähikoulujensa oppilaina ja opiskelussa noudatetaan oman koulun opetussuunnitelmaa.

Opintojen suorittamisen tueksi luodaan yhteistyöverkosto paikallisten koulujen ja nuorisotyön toimijoiden kanssa. Siirtymää perusopetuksen jälkeisiin opintoihin edistetään nivelvaiheen yli jatkuvalla yksilöllisellä valmennuksella sekä lähiyhteyshenkilöiden tiiviillä yhteistyöllä.

Advertisement