Monni Online -hankkeen yhteistoiminta kuntien Etelä- ja Pohjois-Savon kuntien kanssa alkoi keväällä 2017 toteutetulla kuntakartoituksella. Haastatteluin selvitettiin Etelä- ja Pohjois-Savossa poikkeuksellisin opetusjärjestelyin etenevien perusopetuksen päättövaiheen oppilaiden tilannetta. Samalla kyseltiin sellaisten oppilaiden tukitoimia ja jatko-opintoväyliä, joiden heikko koulumenestys vaikeutti toisen asteen opintoihin pääsyä. Kartoitus tehtiin strukturoidulla haastattelulla kasvotusten tai puhelimessa.

Haastatteluissa kartoitettiin samalla sellaisia nuoria, jotka voisivat hyötyä lukuvuoden 2017 – 2018 kestävästä valmennuksesta ja opintojen tukitoimista verkkoympäristössä. Toukokuussa 2017 mukaan hankkeeseen valittiin 15 oppilasta, joiden kanssa tavoitellaan yhteistä opintopolkua perusopetuksesta toiselle asteelle.

Niiden kuntien kanssa, joista pilottiryhmän nuoret ovat, muodostetaan monialaiset tukiryhmät. Sekä tukiryhmien että mukaan valikoitujen neuropsykiatristen valmentajien yhteistyötä koordinoidaan ja työtapoja kehitetään hankkeen aikana.

 

yhtteistyo

Tallenna

Advertisement