Opas: Koulua käymättömät oppilaat

Saimme juuri painosta hankkeen tuella tehdyn pienen oppaan koulunkäynnin tueksi. Opas on suunnattu paljon koulusta poissa olevien lasten ja nuorten kanssa toimiville, kuten koulun ja oppilashuollon henkilöstölle sekä huoltajalle. Oppaassa käsitellään toimia, joiden avulla koulunkäyntiä voidaan tukea niin koulussa kuin kotonakin. Löydät oppaan sähköisen version tästä: Opas: Koulua käymättömät oppilaat

Nuoren mielen ensiapua

Mukanamme opiskelevan 15 oppilaan opintojen tukemisen lisäksi hankkeemme tehtävänä on lisätä nuorten tukena toimivien ammattilaisten tietoisuutta oppimiseen vaikuttavista haasteista. Eilen aloitettiin hankeyhteistyönä Mikkelissä Suomen Mielenterveysseuran Nuoren Mielen Ensiapu -koulutukset. Koulutus sisältää yhden lähipäivän ja verkkotehtäviä. Päivän aikana oli mahtavaa jutella ammattilaisten kanssa aiheesta eri näkökulmista katsottuna. Tärkeänä antina ajatus ihmisestä kokonaisuutena eli psyykkisenä, fyysisenä, sosiaalisena ja henkisenä olentona. Kouluttajanamme oli Mirja Erlund, joka vetää myös syksyn aikana toteutettavat koulutukset Varkaudessa sekä Kuopiossa.

13 kertaa onnea!

Viimehetken pinnistykset ja kiritys siivittivät kaksitoista Monni Onlinen tuella opiskellutta nuorta päättämään perusopetuksen opintonsa viime lauantaina. Onnea kaikille päättötodistuksen saaneille! Oppilaiden lisäksi kiitoksen ansaitsevat heidän kanssaan työskennelleet tukijoukot sekä kotona että koulussa. Huoltajien, opettajien, terveydenhuollon ja oppilashuollon yhteiset ponnistelut ovat kantaneet hedelmää ja polku seuraavalle asteelle on nyt näille nuorille avoinna.

Ensimmäisen toimintakauden aikana hankkeessa opiskeli parikymmentä oppilaista, joista suurin osa eli 15 oppilasta suoritti yhdeksännen vuosiluokan sisältöjä. Rahoituskauden jatkuminen lukuvuoden 2018-2019 loppuun mahdollistaa sekä viime lukuvuonna aloittaneiden että uusien opiskelijoiden verkko-opintojen jatkumisen. Lomien jälkeen, elokuussa jatkammekin töitä 13 nuoren kanssa.

 

Oppilaaksihaku avoinna 13.5.2018 asti

Hankkeemme on saanut jatkoaikaa ja voimme ottaa mukaan uusia päättövaiheen oppilaita
lukuvuodelle 2018 – 2019. Haku Monni Onlineen jatkuu 13.5.2018 asti.

Hakulomakkeet ohessa

Hakulomake docx-muodossa
Hakulomake pdf-muodossa

Hakulomakkeen voi täyttää sähköisesti, tallentaa ja lähettää osoitteella:
johanna.sergejeff@valteri.fi

Tulostetun lomakkeen voit lähettää postissa osoitteella:
Johanna Sergejeff
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikael
PL 102
50049 Valteri

 

Veran tarina

Monni Online -hanke sai mukavasti ruutuaikaa Yleltä sekä televisiossa että  verkkolehdessä. Rohkea pieksämäkeläinen Vera kertoi ajatuksiaan elämästä ja erilaisesta tavasta suorittaa perusopetus päätökseen. Veran jutun löydät osoitteesta https://yle.fi/uutiset/3-10089419

Konelahjoitus

Lähitapiola Savo halusi tänä vuonna lahjoittaa joulutervehdysvarat Tuuve ja Monni Online – etäopetushankkeille. Lahjotusvaroilla hankittiin kolme etäopetus-käyttöön soveltuvaa laitekokonaisuutta oppilaiden käyttöön. Tuuve ja Monni Online kiittävät lämpimästi tärkeästä avusta.

Henkilön Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri kuva.

MonniOnline kuulumisia !

MonniOnline on lähtenyt mukavasti liikkeelle ja ensimmäinen päättötodistuskin on jo tilauksessa (painossa;-). Opintojaan hankkeessa suorittaa parhaillaan 18 aktiivista opiskelijaa. Nyt ryhmä on täynnä emmekä ota enää uusia opiskelijoita.

Hankkeen oppilaat kokevat verkko-opiskelun itselleen sopivana tapana opiskella. Useimmilla heistä on takanaan opiskelua kotona sekä erilaisia tukikokeiluja. Syksyn aikana on myös huomattu, että kaikille verkko-opetusmalli ei toimi. Joidenkin oppilaiden osalta kokeilu onkin lopetettu tuloksettomana ja heidän paikalleen on otettu nopeasti uudet oppilaat.

Myös onnistumisia on saatu laajalla rintamalla, joista yhtenä esimekkinä on bilsan kurssin suorittaminen viikonlopun aikana. Onni on oikeanlainen oppimisympäristö silloin, kun intoa oppimiseen on! Vielä ennen joulua tapaamme oppilaat kasvotusten, päivitämme suunnitelmia sekä valmistaudumme kevääseen ja nepsyvalmennuksen aloitukseen.

Johanna oli ansiokkaasti mukana kirjoittamassa Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän loppuraporttia.  Yhtenä kehittämisehdotuksena on etäohjauksen avulla tapahtuvan opetuksen kehittäminen, jota nyt pilotoidaan  Monni Online ja Tuuve -hankkeissa. Hyvä Me! Raporttiin voi tutustua tästä.

Räntäsateisin terveisin P.Remes

 

Mukana 15 nuorta

Toukokussa 2017 mukaan Monni Online -hankkeeseen haki yli 20 nuorta. Mukaan valittiin 15 sellaista perusopetuksen päättövaiheen oppilasta, joiden arveltiin hyötyvän toiminnasta eniten.

Opinnot alkoivat elokuussa yhteisellä tapaamisella ja oppimissuunnitelman tekemisellä. Verkko-opintojen aloittaminen ja uusien työkalujen käyttöönotto on vienyt aikaa, mutta isolla osalla nuoria sekä Muikku-oppimisympäristön käyttö että AC-tapaamiset onnistuvat jo mainiosti. Myös ensimmäiset kurssisuoritukset ovat osalla jo valmiina!

Hankkeeseen jätettiin muutama vapaa oppilaspaikka siltä varalta, että syksyn aikana ilmaantuu etäopiskelumahdollisuuksia tarvitsevia nuoria. Ota yhteyttä, mikäli haluat jutella mahdollisuudesta osallistua hankkeeseen!

Kuntakartoitus valmiina

Yksi hankkeen tavoitteista oli selvittää Etelä- ja Pohjois-Savon alueen
tilannetta niiden oppilaiden osalta, joiden tueksi on räätälöity poikkeuksillisia
opetusjärjestelyjä päättötodistuksen saamisen varmistamiseksi.
Haastatteluin tehdyssä kartoituksessa ilmeni, että koulujen haasteet
liittyvät useimmiten psyykkisistä oireista kärsivien oppilaiden koulupolun
varmistamiseen. Vastanneista 78% kertoi, että heidän koulussaan on tällä
hetkellä ainakin yksi oppilas, jonka opetusta on järjestetty poikkeavin
opetusjärjestelyin suurten poissaolomäärien takia. Kaikkiaan alueella
ilmoitettiin olevan 175 tällaista nuorta.

 
Kartoituksessa piirtyi kuva pienestä, mutta vaikeasti autettavasta ja
heterogeenisesta oppilasryhmästä, jonka side kouluun oli hauras monista
tukitoimista huomatta. Haasteeksi koettiin mm. pitkät odotusajat sosiaali- ja
terveyspalvelujen jatkotoimenpiteisiin. Koulun pedagogisen kehittämistyön
lisäksi nähtiin, että sekä nuoret että heidän perheensä tarvitsivat
monipuolisempaa psyykkistä ja sosiaalista tukea sekä ennaltaehkäisemään
että korjaamaan pulmia, jotka näyttäytyvät kouluun kiinnittymisen
vaikeuksina. Alueen kouluista 68 prosentissa tunnistettiin vähintään yksi
oppilas, joka voisi hyötyä tuetuista verkko-opinnosta sekä henkilökohtaisen
valmentajan tuesta perusopetuksen päättövaiheessa.

Haku avattu – haku avoinna 13.5.2018 asti

Hankkeemme on saanut jatkoaikaa ja voimme ottaa mukaan uusia päättövaiheen oppilaita lukuvuodelle
2018 – 2019. Haku Monni Onlineen on avattu ja jatkuu 13.5. asti.

Hakulomakkeet ohessa

Hakulomake docx-muodossa
Hakulomake pdf-muodossa

Hakulomakkeen voi täyttää sähköisesti, tallentaa ja lähettää osoitteella:
johanna.sergejeff@valteri.fi

Tulostetun lomakkeen voit lähettää postissa osoitteella:
Johanna Sergejeff
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikael
PL 102
50049 Valteri

 

Hankkeeseen kutsutaan mukaan kaikkia kiinnostuneita kuntia Etelä- ja Pohjois-Savon alueelta.

Ota yhteyttä Johannaan (Etelä-Savo) tai Pasiin (Pohjois-Savo)!

 

young-1683363_1920

Tallenna

Tallenna

Monni Online hanke hakee mukaan kuntia, jotka ovat kiinnostuneet etsimään ratkaisuja niiden oppilaiden tilanteeseen, jotka tarvitsevat räätälöityjä oppimispolkuja saadakseen perusopetuksen päättötodistuksen ja löytääkseen oman jatko-opiskeluväylänsä.

yhtteistyo